National International

ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଠାଏ ଓଡିଆ ବାଲିର କାହାଣୀ

ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚ୍ ସହରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପି (ସାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନ)ର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଭାରତର ବୀର ଗାଥା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ମାନସ ସାହୁ । ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମେରା ଭାରତ ମହାନର ଗାଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେଟର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନସ ସାହୁ ନିଜର କଳା କୌଶଳକୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଠାଏ ବାଲିରେ ଏପରି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମାନସଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହା ହୋଇଛି ବାସ୍ତବତା ।

Click to comment

Latest Odisha News is an Odisha based English News portal. It provides latest information on happenings of state.

Copyright © 2018 All rights reserved to Latest Odisha News.

To Top